Vol 8 (2020)

Table of Contents

Tiago Pimentel, Brian Roark, Ryan D. Cotterell
1-18
Tianming Wang, Xiaojun Wan, Hanqi Jin
19-33
Allyson Ettinger
34-48
Sorami Hisamoto, Matt Post, Kevin Duh
49-63
Mandar Joshi, Danqi Chen, Yinhan Liu, Daniel S. Weld, Luke Zettlemoyer, Omer Levy
64-77
Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
78-92
Jian Guan, Fei Huang, Minlie Huang, Zhihao Zhao, Xiaoyan Zhu
93-108
Shuyan Zhou, Shruti Rijhwani, John Wieting, Jaime Carbonell, Graham Neubig
109-124
R. Thomas McCoy, Robert Frank, Tal Linzen
125-140
Kai Sun, Dian Yu, Dong Yu, Claire Cardie
141-155
Michael Hahn
156-171
Ji Zhang, Chengyao Chen, Pengfei Liu, Chao He, Cane Wing-Ki Leung
172-182
Tomer Wolfson, Mor Geva, Ankit Gupta, Yoav Goldberg, Matt Gardner, Daniel Deutch, Jonathan Berant
183-198
Xi (Leslie) Chen, Sarah Ita Levitan, Michelle Levine, Marko Mandic, Julia Hirschberg
199-214
Noriki Nishida, Hideki Nakayama
215-230
Vesna G. Djokic, Jean Maillard, Luana Bulat, Ekaterina Shutova
231-246
Burr Settles, Masato Hagiwara, Geoffrey T. LaFlair
247-263
Sascha Rothe, Shashi Narayan, Aliaksei Severyn
264-280
Qi Zhu, Kaili Huang, Zheng Zhang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang
281-295
Jey Han Lau, Carlos Santos Armendariz, Matthew Purver, Chang Shu, Shalom Lappin
296-310
Kushal Arora, Aishik Chakraborty, Jackie Chi Kit Cheung
311-329
Ashutosh Kumar, Kabir Ahuja, Raghuram Vadapalli, Partha Talukdar
330-345
Lei Yu, Laurent Sartran, Wojciech Stokowiec, Wang Ling, Lingpeng Kong, Phil Blunsom, Chris Dyer
346-360
Ion Madrazo Azpiazu, Maria Soledad Pera
361-376
Alex Warstadt, Alicia Parrish, Haokun Liu, Anhad Monananey, Wei Peng, Sheng-Fu Wang, Samuel R. Bowman
377-392
Xuan Zhang, Kevin Duh
393-408
Alexander Clark, Nathanaël Fijalkow
409-422
Zhengbao Jiang, Frank F. Xu, Jun Araki, Graham Neubig
423-438
Adji Bousso Dieng, Francisco J.R. Ruiz, David Blei
439-453
Jonathan H Clark, Jennimaria Palomaki, Vitaly Nikolaev, Eunsol Choi, Dan Garrette, Michael Collins, Tom Kwiatkowski
454-470
Lixing Zhu, Deyu Zhou, Yulan He
471-485
Vaibhav Kumar, Tenzin Singhay Bhotia, Vaibhav Kumar, Tanmoy Chakraborty
486-503
Eyal Ben David, Carmel Rabinovitz, Roi Reichart
504-521
Juri Opitz, Anette Frank, Letitia Parcalabescu
522-538
Marina Fomicheva, Shuo Sun, Lisa Yankovskaya, Frédéric Blain, Francisco Guzmán, Mark Fishel, Nikolaos Aletras, Vishrav Chaudhary, Lucia Specia
539-555
Kyle Richardson, Ashish Sabharwal
572-588
Leonardo F. R. Ribeiro, Yue Zhang, Claire Gardent, Iryna Gurevych
589-604